AfricaLocation.svg
Africa satellite plane.jpg

Африкэхы Курытымрэ хы Плъыжьымрэ ишъхъэрэмкlэ щыlа, океан Атлантикэм икъуэкlыпlэ лъэныкъуэм, Индиэ океаным икъуэхьапlэ лъэныкъуэмкlэ, Еуразиэм яуж етlуанэ иинагъымкlэ.

Иинагъыр 30 065 000 км² мэхъу. Ишlыпlэм 55 къэрал хэт, 4 къамылъытауэ, 5 хуиту (хы тlыгу шlыпlэ).

Африкэм иджылэр милиард хуэдиз мэхъур.

ЦlэрEdit

Япэу "афри" псалъэкlэ Кэрфэгеным дэсахэм ямыпэджыжьу псоу цlыхухэм яджэт. А псалъэр финикий афарым хабжэ "сыбэ" къырагъэкlыу. Римхэм Кэрфагеныр щаубыдым, куейм Африкэкlэ еджу кlадза. Абы яуж къэрал къыбгъэдэлъу хъуами. Апхуэду континент псом къытена цlэр.

ЛъэпкъхэрEdit

Африкэ лъэпкъ тхыгъэмкlэ техьа.

Ишъхъэрэ АфрикэEdit

 
Къуафlцlэ-удзыфэкlэ — Лъэпlкъ Зэгуэт Хасэм зэрилъытэмкlэ, удзыфэхум игъусу — хэкумэтхымкlэ
Алджазаир  
Канар хы тlыгухэр  
Къуэхьапlэ Сахарэ  
Ливиэ  
Мавританиэ  
Мадейрэ  
Марокко  
Мысыр  
Судан  
Тунис  

Къуэхьапlэ АфрикэEdit

 
Къэрал Къуэхьапlэ Африкэм хэтхэр
Бенин  
Буркина Фасо  
Гамбиэ  
Гана  
Гуинеэ  
Гуинеэ-Бисау  
Кабо-Верде  
Кот-д'Ивуар  
Либериэ  
Мауританиэ  
Мали  
Нигер  
Нигериэ  
Сант-Элен хы тlыгухэр (Брит)  
Сенегал  
Сиеррэ-Лионе  
Того  

Курыт АфрикэEdit

Анголэ  
Габон  
Камерун  
Конго (Киншаса)  
Конго (Браззавил)  
Сан-Томерэ Принсипирэ  
Курыт Африкэ Республикэ  
Чад  
Экуадор Гуинеэ  

Къуэкlыпlэ АфрикэEdit

 
Къуэкlыпlэ Африкэ
Бурунди  
Галмудуг (Къэралу къалъытакъым)  
Джибути  
Каниэ  
Комор  
Маврикий  
Мозамбик  
Реиунион (Фрэндж)  
Руанда  
Сейшел хы тlыгухэр  
Сомали  
Сомалилэнд (Къэралу къалъытакъым)  
Танзаниэ  
Уганда  
Эритреэ  
Эфиопиэ  

Ипшъэ АфрикэEdit

Ботсвана  
Замбиэ  
Зимбабве  
Ишъхъэрэ Африкэ Республикэ  
Мадагаскар  
Майотта (Фрэндж)  
Малауий  
Намибиэ  
Суазилэнд  
Руанда  
Эпарсе хы тlыгухэр (Фрэндж)