ПлӀэмыер геометрия шӏыкӏэхэмэ я щыщ. ПлӀэмыем иӏ блыгуиплӏырэ гъунапкъиплӏырэ. И тэдрэз блыгу 90°, ыкӏи и тэдрэз гъунапкъэхэр зэхуэдизых. ПлӀэмыим и гъунапкъэ зэпэчыжьыхэр зэбгъуэдэтых зэнэмсыжьыхэу, И гъунапкъэ зэпэблагъэхэмэ яшӏы блыгу 90°.

ПлӀэмый хъуреим итэу