Республикэ

Республикэ (лат-бз. Res publica, лъэпкъым и Ӏоху) — къэралым и зы ӀэнатӀэгъуэ зэфӀэтыкӀэхэм ящыщ. ӀэнатӀэр джылэм и хэхынымкӀэ тохьэр и пӀэм.

Республикэхэр шӀыпӀэтхыпхъэм (2006)

Республикэхэр зэрзэшъхьэщыкӀхэрEdit

Last edited 6 years ago by YiFeiBot