Джумадэ Ӏус-сани версиехэм я зэщхьэщыкӀыныгъэхэр

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
ХьэрыпыбзэкIэ Джумадэ жиIэм гъуща жиIэуращ. Мазэ Джумадэ Iус-санирэ, абы япэ ит Джумадэ Iул-Iуларэ Хьэрыпейм нэхъ гъущапIэ дыдэу япэм ябжт.
 
== Махуэгъэпс ==
{|border="1" align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background:#efefef; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse;"
|-
!width=20%|[[Ислъам махуэгъэпс]]
!width=40%|Япэ махуэр
!width=40%|Иуж махуэр
|-
|align="center"|1431
|Накъыгъэм и 15, 2010 гъэ
|Мэкъуауэгъуэм и 12, 2010 гъэ
|-
|align="center"|1432
|Накъыгъэм и 4, 2011 гъэ
|Мэкъуауэгъуэм и 2, 2011 гъэ
|-
|align="center"|1433
|Мэлыжьыхьым и 22, 2012 гъэ
|Накъыгъэм и 21, 2012 гъэ
|-
|align="center"|1434
|Мэлыжьыхьым и 11, 2013 гъэ
|Накъыгъэм и 10, 2013 гъэ
|-
|align="center"|1435
|Мэлыжьыхьым и1, 2014 гъэ
|Мэлыжьыхьым и 29, 2014 гъэ
|-
|align="center"|1436
|Гъатхэпэм и 21, 2015 гъэ
|Мэлыжьыхьым и 19, 2015 гъэ
|-
|align="center"|1437
|Гъатхэпэм и 10, 2016 гъэ
|Мэлыжьыхьым и 7, 2016 гъэ
|-
|colspan=3|<small>Джумадэ Iус-сани 2010—2016 гъэхэм</small>
|}
 
[[Категориэ:Ислъам мазэхэр]]
4,027

edits