"Шы плъыфэр" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

цӀ (Removing Link GA template (handled by wikidata))
 
Зи цыр тхъуауэ щытыр. Схуэдэ плъыфэми къахэкӀыфыну, гъэ къэс я тхъугъэ хэхъурэ. ПцӀэгъуэплъу къэхъуар куэд темыкӀауэ [[шыкӀэ]] гъуабджэ хъуфыну мазэ зытӀущ текӀауэ, гъэ къэс цыпэ хужьхэм я бжыгъэр хэхъурэ. Шыр [[дунан]] (илъэсиплӀ) ныбджым и нэсыгъуэм дежь и фэр гъуэбджэху щытыфыну.
* ''Гъуабджэ плъыфэхэр'':
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:TORDILITO.jpg| Гъуабджэ
File:Mangalarga Marchador.jpg| Гъуабджэ-ӀэпапӀэ
File:DominantWhiteHorsesD.jpg| ПкӀэгъуалэ
</gallery></centerdiv>
 
=== Гъуэзэфэзэ ===
И кӀыфэпсор плъыжьу щыт; гъуэжьыхум щыкӀэдзауэ гъуабджэ хуэкӀыфӀым нэсу. И [[соку]]мрэ [[кӀапэ]]мрэ я фэр и кӀыфэм ем шъхьэщыкӀыу щытыфыну — нэхъ хуэнэху иэ нэхъ хуэкӀыфӀу.
* ''Гъуэзэфэзэ плъыфэхэр'':
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Zafira Al Saida 0001.jpg| Гъуэзэфэзэ
File:Palominofoal-pinkskin6.jpg| Гъуэпэху-пшъампӀэплъ
File:Champange.jpg| Гъуэ лъакъуэху
File:RedRoan.jpg| Шыгъуэшыгей
</gallery></centerdiv>
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Palamino horse.JPG| Гъуэсырыху
File:Dancingcolors.jpg| Гъуэ тхъуэ макӀыу
File:Indiana 6 jaar.jpg| Гъуэ-ӀэпапӀэ
File:Atara.jpg| Гъуэплъ кӀэху-пщэху
</gallery></centerdiv>
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Silver Campolina male 5 years.JPG| Мыщхъуэ-мыфэ
</gallery></centerdiv>
=== КъуафцӀэ ===
 
КъуафцӀэ иэ къарэ — фӀыцӀэ.
* ''КъуафцӀэ плъыфэхэр'':
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:719 Dark Ynte neu.jpg| КъуафцӀэ иэ къарэ
File:Dressage stallion 3.jpg| КъуафцӀэлъакъуэху
File:Sundaysilence.jpg| КъуафцӀэнатӀэху
File:Blue Roan New Forest with foal.jpg| КъуафцӀэ тхъуэгъэ
</gallery></centerdiv>
 
=== ПцӀэгъуэплъ ===
Шы зи кӀыфэр гъуабджу щытыр, гъуэплъым къыщыкӀэдзауэ фӀыцӀафэм нэсыфу, ауэ и [[соку]]р, лъакъуэхэр ([[кӀэбдз зэрытыпӀэ]]м щыкӀэдзауэ), [[кӀапэ]]р джоуэ фӀыцӀу щытхэ.
* ''ПцӀэгъуэплъ плъыфэхэр'':
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Etalon-shagya-bai.JPG|ПцӀэгъуэплъ
File:Jerome Kinsky Zlosyn 2005.jpg|ПцӀэгъуэплъсырыху
File:Tobiano.jpg| Къуэлэн <br />(Цыджаныш)
</gallery></centerdiv>
 
=== Плъыфу хъуам къахэкӀыфынухэр ===
 
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Appaloosa stallion.JPG| Брул
File:Roan.jpg| КӀэбдзитӀ лъэкъуэху
File:Freiberger.jpg| Лъакъуэху
File:MorganHead1.jpg| НатӀэгъуджэ
</gallery></centerdiv>
 
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:Clydeesdale.jpg| НатӀэфэкъу
File:ChestnutMorgan.jpg| НатӀэху
File:Criollo horse 3.jpg| Тхъуэ
File:RockySilverhorse.jpg| ӀэпапӀэхужь
</gallery></centerdiv>
<div style="text-align:center;"><gallery>
File:JKRUK 20080813 KWESTURA OO KLACZ DSC07539.jpg| ФӀалъитӀ лъакъуэху
</gallery></centerdiv>
 
== Тхылъхэр ==
100

edits