Категориэ:Къазахъстэн

КатегориэцӀыкӀухэр

Мы категориэм хиубыдэр категориэпхырыт къуэдей.

НапэкIуэцIхэр "Къазахъстэн" категориэм

Мы категориэм зы напэкӀуцӀ нэхъ хэткъым.