"Къажэрей" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
|Бзэхэр = [[парсыбзэ]]
|Щыхалъхьар = 1979
|Къалэ нэхъыщъхьэр = [[ТехьеранТегеран]]
|ӀэнатӀэ хабзэр = [[мыслимэн республикэ]]
|Къалэ нэхъ инхэр = Техьеран, [[Мэшхьэд]], [[Кэрэдж]], [[Тэбриз]], [[Шираз]], [[Исфахьан]], [[Ахваз]]
1,525

edits