"Ацтекхэр" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

цӀ
Reverted edits by 83.255.166.217 (talk) to last revision by Xqbot
Tag: possible spambot (testing)
цӀ (Reverted edits by 83.255.166.217 (talk) to last revision by Xqbot)
'''Ацтекхэр''' (зэрзэджэхэр: ''mēxihcah'') — индей лъэпкъ [[Мексикэ|Мексикэм]] и къэралыкум щыпсоуэ. Я бжыгъэр цӀыху 1,5 хуэдиз мэхъур. Ацтекхэм я цивилизациэр бэгъуауэ щытт ӀэшъагъэхэмрэкӀэ мифологиэмрэкӀэ. Къэралым и къалэнэхъышъхьу щыттэр [[ТеночтилӀан]], псыхъурей [[Тескоко|Тескоком]] и Ӏуфэм Ӏутар, иджыпсту абы ипӀэм къалэ [[Мехъико]] тет.
 
</source>== ЦӀэр къызхэкӀар ==
<source lang="">jiuynhntkjnb v g
</source>== ЦӀэр къызхэкӀар ==
[[НауалӀыбзэ|НауалӀыбзэкӀэ]], ацтек лъэпкъым я анэдэлъхубзэм, псалъэ «ацтекым» къыкӀыр «''АцлӀанам къыкӀа гуэрэ''». Иджыреуэ псалъэ «ацтекхэр» къызхуагъэсэбэпу, абымкӀэ еджэхэр лъэпкъ зэхэгъэхьауэ зэпылъхэр щэхуэнымкӀэ, хабзэмкӀэ, динымкӀэ, бзэмкӀэ, ар [[Гумболт Александр|Александр фон Гумболт]] и гукъэкӀыгъуэм къыхэкӀа, яужым XIX лъэхъэнэм ар мексикэ шъэныгъэ лъэжакӀуэхэм къашта, иджырей мексикэ джылэм индей джылэхэм ар траӀу зэхэдз яшъыфыным шъхьэкӀэ.
 
1,491

edits