Бжъэдыгъубзэр (ин-бз. :Bzhedug Adyghe dialect) — адыгэхэм и зы бзэ. Бжъэдыгъубзэр Бжъэдыгъу Адыгэхэр Адыгэбзэу зэрэгущаӀэхэрэр.

Хьарыфмэ ямакъэхэр зэгъэзэхуэжын

КӀэмыгуябзэ хьарыф цу [t͡sʷ] хъугъэ чъу [t͡ɕʷ] БжъэдыгъубзэкӀэ :

Инджылыбзэ Бжъэдыгъубзэр КӀэмыгуябзэ Къэбэрдейбзэ
Кириллица IPA Кириллица IPA Кириллица IPA
shoe чъуакъэ t͡ɕʷaːqa цуакъэ t͡sʷaːqa вакъэ vaːqa
to stop учъун wət͡ɕʷən уцун wət͡sʷən увын wəvən
ox чъу t͡ɕʷə цу t͡sʷə вы
ploughshare чъуабзэ t͡ɕʷaːbza цуабзэ t͡sʷaːbza вабзэ vaːbza

Бзэхабзэ зэнымкӀырхэр зэгъэзэхуэжын

Шапсыгъ -мджэ (-md͡ʒa) я -джэ (-d͡ʒa) ↔ Адрэ АдыгэбзэхэмкӀэ -мкӀэ (-mt͡ʃa) я -кӀэ (-t͡ʃa).

  • Шапсыгъ : КӀалэр Адыгэбзэджэ мэгущаӀэ ↔ КӀэмгуебзэ : КӀалэр АдыгэбзэкӀэ мэгущаӀэ
  • Шапсыгъ : Къэлэмымджэ сэтхэ ↔ КӀэмгуебзэ : КъэлэмымкӀэ сэтхэ

Текст зэгъэзэхуэжын

Зэгорэм тыгъэжьымрэ тыгъэмрэ зынэкъокъугъэх анахь лъэшыр язэрымгъашӀэу. А лъэхъан дэдэм тефэу зекӀогорэ кӀакӀо техъуагъэу гъогум къэрыкӀоу алъэгъугъ ыкӀи рахъухьагъ тӀумэ язэу гъогурыкӀом икӀакӀо зыщэзгъэхэрыр анахь лъэшэу алъытэнэу. Ай дэй тыгъэжьым зэрыфэлъэкӀэу къэпщэу къыригъэжьагъ. Ау ар нахь лъэшэу къепщы къэсми, гъогурыкӀом кӀакӀом нахь зыкӀоцӀищахьытыгъэ. Ыужыпкъэм тыгъежьыр иморад ыужы икӀыжьын фае хъугъэ.ЕтӀуанэ тыгъэр къэпсыгъ, гъогурыкӀор фабэ къэпагъ, ыкӀи ай лъэпэтэу кӀакӀор зыщихыгъ. Аущтэу тыгъэжьым тыгъэр ей нахьыри нахьы зэрылъэшыр къэгурымэӀомэ мэхъонэу хъугъэ.

Гулъытыгъуэ зэгъэзэхуэжын