Мэз - къэкӀыгъэ лъагэ зэмылъэужьыгъуэкӀэ щӀэхъума щӀыщхьэфэм щыщ щӀыпӀэхэр. Мэзым къэкӀыгъэхэм хэтыу псэущхьэхэр щопсэу.

Мэз

Last edited 6 years ago by YiFeiBot