Мэз - къэкӀыгъэ лъагэ зэмылъэужьыгъуэкӀэ щӀэхъума щӀыщхьэфэм щыщ щӀыпӀэхэр. Мэзым къэкӀыгъэхэм хэтыу псэущхьэхэр щопсэу.

Мэз