"Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
No edit summary
 
'''Кфар Камэм и шапсыгъэбзэ''' ({{Lang-en|:Kfar Kama's Shapsug language}} — [[Адыгэхэр|адыгэхэм]] я зы псалъэкIэ. Шапсыгъэбзэр [[Адыгэбзэ]] [[КӀахыбзэ]]мэ ящыщ.Мыр [[Исраэл]] [[Кфар Кама|Кфар Камэм]] дэсхэрАдыгэу ШапсыгъэбзэкIэшэпсэумэ мэгущаIэх.яшапсыгъэбзээу [[Къэфкъаз зао]]м ипу КъэфкъазымкIэ шыIагъ ШапсыгъэбзитIузэрэмэгущаIэхэрэр. Мэ бзэр атIум щыщ.
 
==ЗэхъокIгъэ ГущыIэхэ==
369

edits