Атлантикэ Хышхуэ

Атлантикэ Хышхуэ — инагъкӀэ етӀуанэ хышхуэ (Щэху хышхуэм иуж).

Атлантикэ Хышхуэ
Atlantic Ocean.png
Инагъыр: 91,66 млн. км²
Ихуэр: 329,66 млн. км³
Кууагъ нэхъ иныр: 8742 м
Кууагъ курытыр: 3597 м
Commons-logo.svg Атлантикэ Хышхуэ Уикисурэтылъэм

И инагъыр — 91,6 млн. км², ихуэр — 329,66 млн. км³.

ТехьэпӀэхэрEdit