Собэр-Ӏуашъхь

Собэ́р-Ӏуа́щхьэ, Собэ́р-ӀуашъхьКраснодар къэралым и Северскэ къедзыгъуэм хэт Ӏуашъхьэ, Афыпсрэ Убынрэ я псыхъуэ зэхуакум. Ӏуашъхьэм и шыгур губгъуэ занкӀэшху щыт, кӀыхьагъкӀэ зы км хуэдизу, и бгъуагъкӀэ метрэ 500 хуэдизу.

Собэр-Ӏуашъхь
урбз. Собер-Оашх
Сурэт

Координатхэр: 44°41′52″ с. ш. 38°34′05″ в. д. / 44.697778° с. ш. 38.568056° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз
Лъэгагъэр: 735,8 м

ХэкумэтхырEdit

ЦӀэр къызхэкӀарEdit

Адыгэм я ӀуэрыӀуатэхэмEdit

ТехьэпӀэхэрEdit

Last edited 6 years ago by YiFeiBot