Щэху Хышхуэ

Щэху Хышхуэ — дунейм и нэхъ ин дыдэ хышхуэ.

Щэху Хышхуэ
Pacific Ocean.png
Инагъыр: 179,7 млн. км²
Ихуэр: 710,4 млн. км³
Кууагъ нэхъ иныр: 10 994 м
Кууагъ курытыр: 3984 м
Commons-logo.svg Щэху Хышхуэ Уикисурэтылъэм

И инагъыр — 179,7 млн. км², ихуэр — 710,4 млн. км³. И кууагъыр 10 994 м нос.

ТехьэпӀэхэрEdit