Open main menu

Чили (эсп-бз. República de Chile) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщъхьэр — Сантиаго.

Чили
República de Chile
Flag of Chile.svg Дэмыгъэ Чили
Чили и нып Чили и дэмыгъэ
Chile (orthographic projection).svg
Къэрал уэрэд: «"Por la razón o la fuerza"» (Макъ едэӀун (info))
Щыхалъхьар 1810
Нэхъышъхьэбзэхэр Эспаныбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Сантиаго
ӀэнатӀэ хабзэр Президентым и Республикэ
Президент Мишель Бачелет
ШӀыпӀэр
• Псори
38-нэ дунем
756,096.3 км²
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ ([[гъэр|]])
Ӏувагъыр

17,819,054 цӀыху
цӀыху/км²
ВКӀуП
  • КъыхэкӀыр
  • Зы цӀыхум къытехуэр

$410.277 трлн.
$23,165
Интернет-доменхэр .cl
Телефон кодыр +56
Зэманыгъуэхэр -4; -6

ТехьэпӀэхэрEdit