Балеар тӀыгухэр

Балеар тыгухэр (исп-бз. Islas Baleares) — хы тӀыгу гуп зэхэт, Эспаниэм и куейхэм ящыщ, Хы Курытым и къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм. Къалэ нэхъ инымрэ нэхъышъхьэмри Палма де Майорка.

Localització de Mallorca.png Mallorca.jpg Flag of Mallorca.svg Майорка
(Mallorca)
Localització de Menorca.png Menorca.jpg Bandera de Menorca.svg Менорка
(Menorca)
Localització d'Eivissa.png Ibiza.jpg Ibiza flag.svg Ибиса
(Ibiza)
Localització de Formentera.png Ibiza.jpg Ibiza flag.svg Форментера
(Formentera)