Бгъэнбзу
Бгъэнбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэнбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъэнбзу
Латин цӀэр
Acrocephalus schoenobaenus Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 558428
NCBI 52609

Бгъэнбзу (лат-бз. Acrocephalus schoenobaenus) — вэд лъэпкъым щыщщ.

ТеплъэрEdit

Инкъым, теплъэр зэхэдзащ. ТхыцӀэр гъуабжафэщ, ӀэпапӀэ фӀыцӀафэхэр хэлъу. Щхьэщыгум кусэ тэхухэр ирокӀуэ, и щхьэр пэ дакъэм къыщыщӀэдзауэ пщэ щӀыбым нэсу хужь гъуафэщ, и щӀагъыр гъуэжь-хужьыфэщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Щогъуалъхьэ Къаукъазым и бгъэнылъэ-къамылылъэ псы гъунэхэм, къанэмыщӀауэ Еуропэм, КъуэкӀыпӀэ Сыбырым, Курыт Азиэм я щӀыпӀэ щхьэхухэм. ЩӀымахуэр щырех КъуэкӀыпӀэ, Курыт Африкэм. Бгъэнбзур зэрысакъым къыхэкӀыу къэлъагъугъуейщ, ауэ кӀыргъ мащӀэ къызыхэщ и уэрэдым здэщыӀэ щӀыпӀэр егъэнаӀуэ.


ТхылъхэрEdit

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.