Бэхъсэн (урыс.: Баксан) — Урысейм щыщ къалэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бэхъсэн куей и къалэ нэхъыщхьэщ.

Къалэ
Бэхъсэн
Дэмыгъэ
Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Къэбэрдей-Балъкъэр
Бэхъсэн куей Къэбэрдей-Балъкъэр
Кординатхэр Кординатхэр: 43°41′00″ с. ш. 43°32′00″ в. д. / 43.683333° с. ш. 43.533333° в. д. (G) (Я)43°41′00″ с. ш. 43°32′00″ в. д. / 43.683333° с. ш. 43.533333° в. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1891
Хьэблэ  1967
Агломерациэ 58 258 (Дыгъулыбгъуэй къуаджэр дэкӀыгъу)
Лъэпкъхэр адыгэ, урыс, къушъхьэ
динхэр мыслимэн
Этнохоронимыр Бэхъсэнхэ
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексхэр 361530—361535, 361538
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83 210 501
Официал сайтыр http://www.baksan-city.ru
Бэхъсэн (Урысей)
Red pog.png
Бэхъсэн (Къэбэрдей-Балъкъэр)
Red pog.png

Бэхъсэн къалъэр Бэхъсэныпс и Ӏуфэ Ӏутщ. НалщӀэч къалэ километыр 24 пэжыщӀэщ, НалщӀэчкӀэ укъикӀмэ Бэхъсэн щӀыӀэпӀэ лъэныкъуэмкӀэ щыӀэщ.

ЖылэдэсхэрEdit

Гъэ Жылэдэсхэр
1939 3,8
1959 3,6
1970 18,4
1989 28,8
2002 35,8
2009 37,3

ЦӀэрыӀуэхэрEdit

Бэхъсэн щалъхуащ усакӀуэ Ӏэзэ ЩоджэнцӀыкӀу Ӏэдэм Угъурлы и къуэр, уэрэд жыӀакӀуэхэу Тут Заур, Нэхущ Чэрим, дирижер Темыркъын Юрэ.