Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр

Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Psittacula krameri
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр
Латин цӀэр
Psittaciformes Wagler, 1830

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177404
NCBI 9223

Дыдыкъуш теплъэ хэкӀыгъуэр (лат-бз. Psittaciformes) — лъэпкъищ зэщӀэзубыдэ щэкӀыгъуэщ.

Я нэхъыбэр здэщыӀэр тропик, субтропик мэзхэращ.

ХэкӀыгъуэхэр зэрзэхагъэкӀырEdit


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.